Tỷ lệ sinh viên nước ngoài nhận Naitei 4/2021

Qua khảo sát, thống kê của bộ bộ y tế lao động và phúc lợi Nhật bản được ban hành vào ngày 14/5/2021. Có 65% người nước ngoài có mong muốn tiếp tục làm việc tại Nhật sau khi tốt nghiệp, và trong đó chỉ có 37% người nước ngoài nhận được Naitei và có việc làm sau khi tốt nghiệp tháng 3/2021.

Đây là một tỉ lệ khá thấp so với các năm trước khi chưa có sự ảnh hưởng của dịch Covid 19. Do ảnh hưởng dịch, số lượng tuyển của các ngành nghề nhìn chung đều giảm, và giảm mạnh so với các năm trước ở các ngành nghề như khách sạn, nhà hàng.. Số lượng Naitei theo khối ngành được thống kê như sau: ngành phiên dịch, biên dịch chiếm 24%, ngành marketing-kinh doanh chiếm 15,2 % , ngành ngoại thương- kinh doanh quốc tế chiếm 9%,  còn lại là các ngành khác với số lượng không lớn.

viec lam

Các hoạt động tìm việc của sinh viên như tìm kiếm, tổng hợp các thông tin cần thiết cho việc xin việc, chuẩn bị hồ sơ nộp entry sheet,…cũng không có thay đổi lớn so với mọi năm. Tuy nhiên số người tham gia phỏng vấn trực tiếp lại giảm 21.9%, còn phỏng vấn qua các hình thức online tăng 30%, chiếm tỷ lệ 64.8% người phỏng vấn xin việc. Mặt khác, số sinh viên trả lời đã tham gia thực tập tại công ty chỉ chiếm 59.5%, giảm 13% so với năm 2020. Ngoài ra, tỷ lệ sinh viên tham gia hoạt động hướng dẫn xin việc tại trường đại học và tới trao đổi với trung tâm tư vấn xin việc giảm, điều này cho thấy số sinh viên không thể tham gia hoạt động xin việc là rất cao trong năm qua.
Hiện tại các nhà tuyển dụng kỳ vọng mức độ sinh viên nhận Naitei sau khi tốt nghiệp năm 2022 sẽ tăng lên trở lại.

Thông tin được tham khảo từ website jopus và trang của bộ y tế lao động và phúc lợi Nhật Bản

Scroll to Top