THỦ TỤC GIẢM THUẾ THỊ DÂN

𝗖𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘅𝗶𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗺 𝘁𝗵𝘂𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗶̣ 𝗱𝗮̂𝗻 𝗻𝗲̂́𝘂 𝘁𝗵𝘂 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗮̆𝗺 𝗻𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗮̂́𝗽 𝗵𝗼̛𝗻 𝗻𝗮̆𝗺 𝗻𝗴𝗼𝗮́𝗶?
Chắc ai cũng biết thuế, nen kin là các khoản cực kỳ gắt ở Nhật, nhiều khi bạn chỉ muốn khóc khi nhìn khoản bị trừ trong khoản lương. Bởi vậy với tiêu chí giảm được từng nào thì hay từng đó. Hôm nay GRASS-iisenpai sẽ giới thiệu đến cho các bạn về các để giảm được 1 khoản thế không it đâu nhé.
Chắc bạn có biết đến thuế thị dân 住民税 rồi phải không! Thuế thị dân là khoản thuế được tính khi thu nhập của năm trước đó trên 100 man, và không chỉ người đi làm chính thức, mà ngay du học sinh hay các chị em nội trợ chỉ đi baito đều phải đóng. Để giảm bớt số thuế này, từ trước tới nay mọi người thường chọn cách khai người phụ thuộc (vợ con, bố mẹ,…), nên rất nhiều bạn nghĩ đó là cách duy nhất để được giảm trừ thuế.
Vì sẽ không có ai thông báo cho bạn biết là bạn có thuộc đối tượng được giảm thuế thị dân hay không đâu nhé, bạn chỉ được hướng dẫn khi bạn hỏi đến thôi. Nên hãy chủ động tìm hiểu cho chính mình nào.
𝙑𝙚̂̀ đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙠𝙞𝙚̣̂𝙣 đ𝙚̂̉ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙜𝙞𝙖̉𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙚̂́ 𝙩𝙝𝙞̣ 𝙙𝙖̂𝙣:
-Là người đang nhận bảo hiểm thất nghiệp
-Là người có thu nhập năm nay thấp hơn năm ngoái
-Là người khuyết tật, vị thành niên, goá chồng (goá vợ)
-Là người chịu ảnh hưởng của thiên tai, tai hoạ.
𝙏𝙝𝙪̉ 𝙩𝙪̣𝙘 đ𝙚̂̉ 𝙭𝙞𝙣 𝙜𝙞𝙖̉𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙚̂́ 𝙩𝙝𝙞̣ 𝙙𝙖̂𝙣
Tuy mỗi địa phương có những quy định khác nhau, nhưng về các loại thủ tục cơ bản thì không thay đổi quá nhiều. Để cho các bạn có thể hình dung rõ hơn, thì Grass sẽ lấy ví dụ về trường hợp thất nghiệp, làm thủ tục tại 大阪市. Trong trường hợp này các bạn cần đem theo 3 loại giấy tờ sau.
 状態を確認することができる書類(雇用保険受給資格者証の写しなど)(giấy tờ có thể xác nhận tình trạng của các bạn (Ví dụ như giấy tờ chứng minh bạn đang nhận bảo hiểm thất nghiệp))
 当年の所得金額(見込)を確認する書類(収支内訳書など)(giấy tờ xác nhận được thu nhập của bạn (giấy ghi thông tin chi tiết về tình trạng thu chi của bạn)
 すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類(通帳・残高証明書または預貯金証書など)(các loại giấy tờ chứng minh số tiền bạn đang có)
Và còn một điều rất quan trọng là bạn phải làm đơn trước thời hạn quy định, do đó việc check xem khi nào có thể làm đơn xin miễn giảm thuế thị dân cũng rất quan trọng.
 
Nếu bạn muốn trao đổi, tìm hiểu them thông tin gì thì có thể kết nối với chúng tôi qua page
Scroll to Top