𝙉𝙃𝙐̛̃𝙉𝙂 𝙏𝙃𝙐̉ 𝙏𝙐̣𝘾 𝙑𝘼̀ 𝙇𝙐̛𝙐 𝙔́ 𝙆𝙃𝙄 𝙉𝙂𝙃𝙄̉ 𝙑𝙄𝙀̣̂𝘾 𝙃𝙊𝘼̣̆𝘾 𝘾𝙃𝙐𝙔𝙀̂̉𝙉 𝙑𝙄𝙀̣̂

Rất nhiều bạn thắc mắc về vấn đề nghỉ việc tại công ty cũ chuyển sang công ty mới hoặc nghỉ hẳn việc tại một công ty thì cần làm những thủ tục gì. Hôm nay GRASS sẽ hướng dẫn cho bạn thông tin cụ thể nhé

𝙄> 𝙏𝙃𝙐̉ 𝙏𝙐̣𝘾 𝙉𝙂𝙃𝙄̉ 𝙑𝙄𝙀̣̂𝘾 𝙊̛̉ 𝘾𝙊̂𝙉𝙂 𝙏𝙔 𝘾𝙐̃

  • Những giấy tờ cần xin tại công ty cũ
  • Giấy thôi việc: nếu công ty có mẫu sẵn thì bạn chỉ cần trao đổi với phòng nhân sự, nếu công ty yêu cầu thì bạn có thể tìm mẫu về và viết hoặc in mẫu đơn xin thôi việc, nhờ công ty ký vào
  • Kiểm tra xem mình đã có đủ giấy 源泉徴収票(Phiếu kê khai thu nhập và thuế) hay chưa, nếu chưa có thì xin lại giấy này từ công ty cho kỳ gần nhất.
  • Giấy tiền cử( không bắt buộc) nếu bạn là nhân viên làm việc có năng lực tại công ty thì có thể xin giấy này để có thể thêm vào hồ sơ cho đợt xin việc tới, sẽ rất tuyệt nếu bạn có giấy này. Nhưng dĩ nhiên không dễ xin, vì nếu bạn làm việc tốt thì công ty không vui vẻ khi bạn nghỉ. ( không bắt buộc)
  • Phiếu nghỉ việc(離職票) do hallowork cấp khi công ty thông báo đã nghỉ viêc, thời hạn trong vòng 14 ngày từ khi bắt đầu nghỉ việc.( không bắt buộc)
  • Sổ lương hưu (年金手帳) và Giấy chứng nhận được nhận bảo hiểm thất nghiệp (雇用保険被保険者証): 2 giấy này thường công ty đã giao cho bạn trọng thời gian đầu vào công ty, nếu công ty chưa giao thì bạn hãy bảo công ty nhé
  • Trả lại thẻ bảo hiểm ý tế社会保険 cho công ty và ra shi để làm thủ tục chuyển sang bảo hiểm bảo hiểm xã hội 国民保険. Nếu bạn vào công ty mới ngay thì công ty mới sẽ cho bạn bảo hiểm mới

𝙄𝙄>  𝙏𝙃𝙐̉ 𝙏𝙐̣𝘾 𝙑𝘼̀ 𝙇𝙐̛𝙐 𝙔́ 𝘾𝘼̂̀𝙉 𝙇𝘼̀𝙈 𝙎𝘼𝙐 𝙆𝙃𝙄 𝙉𝙂𝙃𝙄̉ 𝙑𝙄𝙀̣̂𝘾

  • Đối với visa lao động và visa tokutei ginou. trong vòng 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc mà không có tìm được công việc mới thì sẽ bị hủy visa. Cho dù visa lao động của bạn có bao nhiêu thời gian thì cũng vô hiệu, đồng thời khi qua 3 tháng sẽ bị coi là cư trú bất hợp pháp. Dù có trường hợp sau 3 tháng cục chưa cắt visa của bạn nhưng sau này khi gia hạn visa sẽ có ảnh hưởng nhé
  • Trong 3 tháng tìm việc này không được phép đi làm thêm các công việc phụ (arubaito)
  • Nếu bạn đã tìm được công việc mới thì trong vòng 14 ngày sau khi nghỉ việc, bạn cần làm thủ tục 契約機関に関する届出 (thông báo liên quan tới cơ quan ký hợp đồng- với Cục Xuất Nhập Cảnh. Lúc này là cả thông báo nghỉ công ty cũ và vào công ty mới cùng lúc.  Nếu bạn chưa tìm được việc thì sẽ làm thủ tục báo nghỉ công ty cũ trước(trong vòng 14 ngày) và sau khi vào công ty mới sẽ làm thủ tục báo vào công ty mới (trong vòng 14 ngày). Nếu không làm thủ tục này, bạn sẽ gặp rắc rối khi gia hạn visa.  Lên trực tiếp cục làm hoặc làm online, gửi bưu điện đều ok nha.
—–—– ��Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
𝐆𝐑𝐀𝐒𝐒 𝐕𝐈𝐒𝐀: 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐡𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 đ𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐚
🇯🇵 GRASS INTERNATIONAL 株式会社 🇯🇵
☎️ 047-712-7895
📮  Post: 272-0023
🏢  Address: 千葉県市川市南八幡4-6-4YMK本八幡3階
🖲 Fanpage : https://www.facebook.com/grass.visa.tokutei.job
Scroll to Top